Transcendent Group

Transcendent Group

Samarbetet mellan InsureEd och Governance Consulting startade år 2022.

Hos Transcendent Group möter du erfarna konsulter inom governance, risk and compliance. Genom stor öppenhet, hög integritet och god affärsetik skapar vi trygghet, möjligheter och förtroende såväl externt som internt. Förtroendet som våra kunder känner bygger till stor del på upplevd kvalitet i leverans men även på vårt agerande i övrigt, både som individer och som företag.

”Vi är det personliga konsultföretaget som vågar sätta individen i fokus, både externt och internt.”

Martin Bohlin, CEO Transcendent Group

Andra föreläsare

Annika Creutzer

Annika har en unik kombination av gedigen kunskap i nationalekonomi och privatekonomi.

Läs mer
Contento Financial Training (Contento)

Contento är sprungna ur Wassum Investment Network med över 20 års erfarenhet av bl.a. finans.

Läs mer
FCG

Specialister inom riskhantering, finansiell juridik och affärsstyrning.

Läs mer
Fredrik Tamm

VD, konsult och entreprenör med fokus på digitalisering i försäkringsbranschen

Läs mer
Frida Spikdotter Nilsson

Frida har lång erfarenhet av skrivande och kommunikation.

Läs mer