Sara Watz

Sara Watz

Sara är ett av nytillskotten bland InsureEds föreläsare.

Sara har gedigen erfarenhet från hållbarhet och strategiutveckling, både inom och utanför finansbranschen och på nordisk såväl som global nivå.

Sara har under många år arbetat som VD, strategikonsult och strategisk rådgivare åt företag, med fokus på att integrera hållbarhet som en given del i företags affärsstrategi.

Sara föreläser även om ett hållbart näringsliv, bland annat på hållbarhetsutbildningar och -event samt på Handelshögskolan i Stockholm.

Idag driver Sara eget företag och bland kunderna finns EAT Foundation, där Sara är del av sekretariatet för FN’s Food Systems Summit där hon ansvarar för näringslivets engagemang och åtaganden på en global nivå. Sedan 2020 är Sara med i arbetsgruppen för Näringsdepartementets samverkansprogram för näringslivets klimatomställning.

Jag ser hållbarhet som en förutsättning för framtida konkurrenskraft och existensberättigande

Sara Watz

Faktaruta

Inriktning/specialitet: Sara har gedigen erfarenhet från hållbarhet och strategiutveckling, både inom och utanför finansbranschen och på nordisk såväl som global nivå.

Yrkesroll: Strategikonsult

Arbetsgivare: Egenföretagare

Andra föreläsare

Contento Financial Training (Contento)

Contento är sprungna ur Wassum Investment Network med över 20 års erfarenhet av bl.a. finans.

Läs mer
Governance Consulting

Seniora specialister med lång erfarenhet inom försäkring. Spetskompetens inom bland annat regelverk och företagsstyrning.

Läs mer
Mindbanque

Mindbanque är finanssektorns strategi- och förändringskonsult som erbjuder konsulter med gedigen kunskap och erfarenhet från branschen.

Läs mer
Louise Hedqvist

Louise har arbetat i försäkringsbranschen sedan 2005 inom olika roller med koppling till juridik, compliance och intern styrning och kontroll.

Läs mer