Sara Watz

Sara Watz

Sara är ett av nytillskotten bland InsureEds föreläsare.

Sara har gedigen erfarenhet från hållbarhet och strategiutveckling, både inom och utanför finansbranschen och på nordisk såväl som global nivå.

Sara har under många år arbetat som VD, strategikonsult och strategisk rådgivare åt företag, med fokus på att integrera hållbarhet som en given del i företags affärsstrategi.

Sara föreläser även om ett hållbart näringsliv, bland annat på hållbarhetsutbildningar och -event samt på Handelshögskolan i Stockholm.

Idag driver Sara eget företag och bland kunderna finns EAT Foundation, där Sara är del av sekretariatet för FN’s Food Systems Summit där hon ansvarar för näringslivets engagemang och åtaganden på en global nivå. Sedan 2020 är Sara med i arbetsgruppen för Näringsdepartementets samverkansprogram för näringslivets klimatomställning.

Jag ser hållbarhet som en förutsättning för framtida konkurrenskraft och existensberättigande

Sara Watz

Faktaruta

Inriktning/specialitet: Sara har gedigen erfarenhet från hållbarhet och strategiutveckling, både inom och utanför finansbranschen och på nordisk såväl som global nivå.

Yrkesroll: Strategikonsult

Arbetsgivare: Egenföretagare

Andra föreläsare

Marie-Louise Skoog

Marie-Louise har varit verksam i försäkringsbranschen sedan 1999, både på bolagssidan, förmedlarsidan och i eget företag. Marie-Louise har bl.a. jobbat i olika ledarroller inom Försäljning och UnderWriting samt Affärsutveckling och projektledning.

Läs mer
Linda Öhling

Linda har gedigen erfarenhet av att arbeta med kundupplevelse på strategisk- taktisk- och operativ nivå, både från roller som managementkonsult och från olika linjeroller hos Trygg-Hansa.

Läs mer
Transcendent Group

Hos Transcendent Group möter du erfarna konsulter inom governance, risk and compliance.

Läs mer
Contento Financial Training (Contento)

Contento är sprungna ur Wassum Investment Network med över 20 års erfarenhet av bl.a. finans.

Läs mer
Governance Consulting

Seniora specialister med lång erfarenhet inom försäkring. Spetskompetens inom bland annat regelverk och företagsstyrning.

Läs mer