Marcus Radetzki

Marcus Radetzki

Marcus har samarbetat med InsureEd sedan våren 2019.

Vår föreläsare Marcus är professor i civilrätt på Stockholms Universitet och har flerårig erfarenhet av att hålla kurser inom försäkringsbranschen. Förutom sin doktorsavhandling har han skrivit en mängd artiklar och böcker inom skadeståndsrätt och försäkringsrätt.

Marcus Radetzki

Faktaruta

Inriktning/specialitet: Civilrätt med inriktning på skadeståndsrätt och försäkringsrätt

Yrkesroll: Professor i civilrätt Stockholms universitet, bland annat med ansvar för kursen försäkringsrätt

Andra föreläsare

Louise Hedqvist

Louise har arbetat i försäkringsbranschen sedan 2005 inom olika roller med koppling till juridik, compliance och intern styrning och kontroll.

Läs mer
Fredrik Tamm

VD, konsult och entreprenör med fokus på digitalisering i försäkringsbranschen

Läs mer
Lars Bergendahl

Jurist, författare och fristående konsult med lång erfarenhet av försäkring.

Läs mer
Annika Creutzer

Annika har en unik kombination av gedigen kunskap i nationalekonomi och privatekonomi.

Läs mer
FCG

Specialister inom riskhantering, finansiell juridik och affärsstyrning.

Läs mer